Integritetspolicy

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

(1) Nedan informerar vi om insamling av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan härledas till dig personligen, t. ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

(2) Personuppgiftsansvarig enl. art. 4 punkt 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR) är medisana GmbH, Carl-Schurz-Straße 2, 41460 Neuss, info@medisana.de, www.medisana.de (se vårt imprint). Vårt dataskyddsombud nås på datenschutz.ne@medisana.de eller vår postadress med tillägget ”Dataskyddsombud”.

(3) När du tar kontakt med oss via e-post eller ett kontaktformulär lagras de uppgifter som du har angett (din e-postadress, eventuellt namn och telefonnummer) av oss för att svara på din fråga. Vi raderar eller begränsar bearbetningen av de uppgifter som har framkommit i detta sammanhang då lagringen inte längre är nödvändig eller om det föreligger lagstadgad lagringsskyldighet.

(4) För det fall vi anlitar externa leverantörer för enskilda funktioner i vårt utbud eller vill använda dina uppgifter i reklamsyfte informerar vi nedan i detalj om respektive tillvägagångssätt. Vi anger även de fastställda kriterierna för lagringstid.

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss gällande dina personliga uppgifter:
– rätt att informera dig,
– rätt att korrigera eller radera uppgifter
– rätt till begränsning av behandlingen
– rätt att invända mot behandlingen
– rätt till uppgifters portabilitet

(2) Du har dessutom rätt att klaga på vår hantering av dina personliga uppgifter till tillsynsmyndigheten.

§ 3 Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

(1) Vid användning av vår webbplats enbart i informativt syfte, dvs när du inte registrerar dig eller förmedlar annan information till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare förmedlar till vår server. Om du vill titta på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för oss för att visa dig vår webbplats och garantera stabilitet och säkerhet (rättslig grund är art. 6 avs. 1 s. 1 f GDPR):
– IP-adress
– Datum och klockslag för begäran
– Skillnad i tidszon mot Greenwich Mean Time (GMT)
– Begärans innehåll (konkret sida)
– Besöksstatus/HTTP-statuskod
– Respektive överförd datamängd
– Den webbplats som begäran kommer från
– Webbläsare
– Operativsystem och dess gränssnitt
– Språk och version av webbläsarprogramvaran.

(2) Utöver de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textdatafiler som lagras på din hårddisk och tilldelas den webbläsare du använder och som viss information förmedlas genom till den plats som placerar cookien (här via oss). Cookies kan inte utföra några program eller föra över några virus till din dator. Syftet med dem är att göra hela Internetutbudet mer användarvänligt och effektivt.

(3) Användning av cookies:

a) Denna webbplats använder följande former av cookies, vars omfattning och funktion förklaras nedan:
– Tillfälliga cookies (b)
– Beständiga cookies (c)

b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit räknas särskilt sessionscookies. De lagrar ett så kallat sessions-ID, som gör att olika begäran från din webbläsare tilldelas ett gemensamt besök. På så sätt kan din dator kännas igen när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger av webbläsaren.

c) Beständiga cookies raderas automatiskt efter en på förhand fastställd tidslängd, som kan skilja sig åt från en cookie till en annan. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar som du vill och t.ex. avböja godkännande av tredjeparts-cookies eller alla cookies. Vi vill påpeka att du kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

e) Vi använder cookies för att kunna identifiera dig vid kommande besök, om du har ett konto hos oss. I annat fall måste du logga in på nytt vid varje nytt besök.

f) De Flash-cookies som används registreras inte genom din webbläsare utan genom ditt Flash-insticksprogram. Vi använder vidare HTML5-lagringsobjekt som placeras på din terminal. Dessa objekt lagrar de nödvändiga uppgifterna oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill ha någon bearbetning av Flash-cookies måste du installera motsvarande add-on, t.ex. „Clear Flash-cookies“ för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/clear-flash-cookies/?src=search ) eller Adobe-Flash-Killer-cookie för Google Chrome. Du kan hindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att ställa in privat läge i din webbläsare. Vi rekommenderar dessutom att du regelbundet raderar dina cookies och webbläsarhistoriken manuellt.

§ 4 Ytterligare funktioner och utbud på vår hemsida

(1) Utöver ren informativ användning av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du vill. Därutöver måste du i regel ange ytterligare personuppgifter som vi använder för att utföra respektive tjänst och för vilka de ovan nämnda principerna för uppgiftsbehandling gäller.

(2) Vi använder oss delvis av externa leverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa väljs noga ut och får uppdrag av oss, är bundna till våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

(3) Dessutom kan vi lämna vidare dina personuppgifter till tredje part om vi erbjuder kampanjer, pristävlingar, avtal eller liknande tillsammans med samarbetspartners. Ytterligare information om detta får du när du anger dina personuppgifter eller nedan i beskrivning av erbjudandet.

(4) Om våra tjänsteleverantörer eller partners har sitt säte i en stat utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om konsekvenserna av det i beskrivningen av erbjudandet.

§ 5 Invändning mot eller återkallelse av samtycke till hanteringen av dina uppgifter

(1) Om du har lämnat samtycke till hantering av dina uppgifter kan du när som helst dra tillbaka detta. En sådan återkallelse påverkar tillåtligheten i bearbetningen av dina personuppgifter efter det att du har meddelat oss den.

(2) Om vi grundar oss på en intresseavvägning vid bearbetning av dina personuppgifter kan du invända mot bearbetningen. Så är det särskilt om bearbetningen inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, som vi upprättar vid varje tillfälle vid följande beskrivning av funktionerna. Om du vill meddela en sådan återkallelse ber vi dig ange skälen till att vi inte ska bearbeta dina personuppgifter som vi har gjort. Om du meddelar en motiverad återkallelse undersöker vi omständigheterna och lägger antingen ner eller anpassar uppgiftshanteringen eller visar våra berättigade skäl att fortsätta med hanteringen.

(3) Du kan givetvis när som helst motsätta dig hanteringen av dina personliga uppgifter i reklam- och dataanalyssyfte. Du kan meddela oss din invändning mot reklam med hjälp av följande kontaktuppgifter: medisana GmbH, Carl-Schurz-Straße 2, 41460 Neuss, info@medisana.de, telefon 00 49 (0) 2131 36 68 0, fax: 00 49 (0) 2131 36 68 50 95.

§ 6 Användning av Google Analytics för webbanalys

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics nyttjar s.k. „cookies“, textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien gällande din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen kommer din IP-adress dock att inom EU:s medlemsländer eller i andra stater vilka är parter i avtalet om det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) i förväg att förkortas av Google. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att till webbplatsoperatören tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning.

(2) IP-adressen som tillhandahålls inom ramen för Google Analytics från din webbläsare kommer inte att slås ihop med annan Google-information.

(3) Du kan förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara, men vi påpekar att du i så fall kanske inte till alla delar kan använda samtliga funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetning av denna information av Google genom att ladda ner och installera ett webbläsar-insticksprogram som är tillgängligt via följande länk : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

(4) Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. På så sätt vidarebehandlas IP-adresser i förkortat skick och kan inte härledas till en person. Om de uppgifter som har samlats in från dig härleds till en person stryks hänvisningen och personuppgifterna raderas därmed omgående.

(5) Vi använder Google Analytics för att kunna analysera användandet av vår webbplats och ständigt förbättra den. Med hjälp av den insamlade statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det bättre för dig som användare. För de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA lyder Google under EU:s och USA:s Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Rättslig grund för användning av Google Analytics är art. 6 avs. 1 s. 1 f GDPR.

(6) Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: 00 353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Översiktlig information om personuppgiftsskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , samt integritetspolicyn: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

(7) Denna webbplats använder dessutom Google Analytics för enhetsövergripande analys av besöksströmmar som genomförs med ett användar-ID. Under ”Mina uppgifter”, ”personuppgifter” på ditt kundkonto kan du avaktivera enhetsövergripande analys av din användning.

§ 7 Sociala medier och Youtube

1. Användning av insticksprogram för sociala medier

(1) Vi använder för närvarande följande insticksprogram för sociala medier: Facebook, Instagram. Härvid använder vi den så kallade tvåklickslösningen. Det innebär att besök på vår sida som grundprincip inte kommer att vidarebefordra några personuppgifter till leverantören av insticksprogrammet. Du känner igen leverantören av insticksprogrammet på markeringen på lådan, begynnelsebokstäverna eller logotypen. Vi öppnar upp möjligheten för dig att kommunicera direkt med leverantören av insticksprogrammet via knappen. Först när du klickar på det markerade fältet och det därigenom aktiveras kommer leverantören av insticksprogrammet att få information om att du har besökt motsvarande webbplats för vårt onlineerbjudande. Vidare kommer uppgifterna som beskrivs i § 3 i denna förklaring att överföras. Avseende Facebook kommer IP-adressen omedelbart att anonymiseras efter att information har samlats in enligt uppgift från respektive leverantör i Tyskland. Genom aktiveringen av insticksprogrammet kommer även personuppgifter att överföras från dig till leverantören av insticksprogrammet och sparas där (hos amerikanska leverantörer i USA). Då leverantören av insticksprogram framför allt samlar in uppgifter via cookies, rekommenderar vi dig att radera alla cookies från din webbläsare via säkerhetsinställningarna innan du klickar på den grå knappen.

(2)  Vi har inget inflytande över vare sig de insamlade uppgifterna eller databehandlingsrutinerna, och vi känner inte heller till den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, behandlingens syften eller lagringstiderna. Avseende raderingen av uppgifter som samlats in genom leverantören av insticksprogrammet har vi heller ingen information.

(3)  Leverantören av insticksprogrammet lagrar de via dig insamlade uppgifterna som användarprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering sker framför allt (även för ej inloggade användare) för att skapa behovsbaserad reklam och informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att en sådan användarprofil skapas och måste vända dig till leverantören av insticksprogrammet för att utöva denna rätt. Via insticksprogrammet gör vi det möjligt för dig att interagera med de sociala nätverken och andra användare för att vi ska kunna förbättra vårt utbud och göra det intressantare för dig som användare. Rättslig grund för användningen av insticksprogrammen är art. 6 avs. 1 s. 1 f GDPR.

(4) Dataöverföringen äger rum oberoende av om du har ett konto hos leverantören av insticksprogrammet och är inloggad på det. Om du är inloggad hos leverantören av insticksprogrammet kommer dina uppgifter som insamlats av oss att direkt tilldelas till ditt befintliga konto hos leverantören av insticksprogrammet. Om du använder den aktiverade knappen och t.ex. länkar till sidan, kommer leverantören av insticksprogrammet även att spara denna information i ditt användarkonto och meddela dem till dina kontakter offentligt. Vi rekommenderar dig att regelbundet logga ut när du har använt ett socialt nätverk, i synnerhet före aktivering av knappen, så att du kan undvika en tilldelning till din profil hos leverantören av insticksprogrammet.

(5)  Ytterligare information om syftet och omfattningen av uppgiftsinsamlingen och -behandlingen genom leverantören av insticksprogrammet hittar du i nedanstående integritetspolicyer från leverantören. Där finns även ytterligare information om dina tillhörande rättigheter och möjligheter till inställningar för att skydda ditt privatliv.

(6) Adresser till respektive leverantör av insticksprogram och URL med integritetsmeddelanden:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php, ytterligare information om uppgiftsinsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
Facebook lyder under EU:s och USA:s Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA,
https://help.instagram.com/155833707900388/

2. Integration av YouTube-videor

(1) Vi har integrerat YouTube-videor som lagras på http://www.YouTube.com och som kan spelas upp direkt från vår webbplats i vårt onlineutbud. De är alla integrerade i det “utökade uppgiftsskyddsläget”, vilket innebär att inga uppgifter kan överföras till YouTube via dig som användare om du inte spelar upp videoklippen. Först när du spelar upp videoklippen överförs de uppgifter som nämns i stycke 2. Vi har inget inflytande över denna uppgiftsöverföring.

(2) YouTube får genom besöket på webbplatsen information om att du har hämtat motsvarande undersida till vår webbplats. Vidare kommer uppgifterna som beskrivs i § 3 i denna förklaring att överföras. Detta görs oberoende av om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad genom eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att de ska tilldelas din profil på YouTube måste du logga ut innan knappen aktiveras. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering sker framför allt (även för ej inloggade användare) för att skapa behovsbaserad reklam och informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att en sådan användarprofil skapas och måste vända dig till YouTube för att utöva denna rätt.

(3)  Ytterligare information om syftet och omfattningen av uppgiftsinsamlingen och -behandlingen genom YouTube hittar du i integritetspolicyn. Där finns även ytterligare information om dina rättigheter och möjligheter till inställningar för att skydda ditt privatliv: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbetar dina personuppgifter även i USA och omfattas av EU:s och USA:s Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.