Företag – medisana

Din hälsa i goda händer

medisana är en av de ledande specialisterna inom Home Health Care-Marknaden. Sedan cirka 40 år har vi gjort en insats för människors hälsa under devisen “Din hälsa i goda händer““. Vi arbetar hela tiden på att vidareutveckla och producera hälsoprodukter till slutanvändaren – så att dessa produkter ska kunna hjälpa allt fler människor att ta kontroll över sin egen hälsa och på tillförlitligt sätt kontrollera sig själva utan risk och på så sätt främja det egna välbefinnandet. Därför ligger medisana i framkanten när det gäller mobil hälsoförvaltning och levererar framtidsorienterade produkter för den moderna vardagen i en allt mer uppkopplad värld.

Människors hälsa är vårt ambitiösa mål som vi och vårt effektiva team på medisana försöker uppnå. Ett högt mått av erfarenhet, internationellt tänkande, passion för teknik, kreativitet och motivation är lika viktiga som en bra laganda. medisana International dokumenterar våra gränslösa aktiviteter inom produktutveckling och försäljning. Vi använder resurserna på världsmarknaden och har med åren byggt upp en internationell företagsstruktur med dotterbolag, licenspartner och försäljningskunder – ett sunt företag med tillväxtpotential. Kontakta oss om du vill veta mer om medisana!

medisana International

Huvudkontor

medisana GmbH

Carl-Schurz-Straße 2
D – 41460 Neuss
Tel.: +49 (02131) 3668-0
Fax: +49 (02131) 3668509-5
E-Mail: info@medisana.com
Internet: www.medisana.de

Dotterföretag