PM 100

Pulsoximeter

Artikelnummer: 79455

Pulsoximeter för mätning av syremättnaden i blodet och hjärtfrekvensen

Pulsoximeter PM 100 mäter tillförlitligt och exakt värdena för syremättnaden i blodet och hjärtfrekvensen. Båda mätvärdena kan läsas på den lättlästa OLED-displayen i olika visningsformer med stolpar eller vågor. Pulsoximeter PM 100 är praktisk inte bara som daglig mätare i hemmet utan också på resor - tack vare den kompakta storleken och den enkla hanteringen med “One Touch“.

PM 100 – Med “One Touch“-hantering

 • Pulsoximeter för mätning av syremättnaden i blodet (Sp02%) och hjärtfrekvensen (Puls)
 • Indikering av mätvärden på OLED-display
 • Inställbar ljusstyrka på displayen i 10 steg
 • Enkel “One Touch“-hantering – idealisk även på resande fot
 • Syresättning (SpO2) och pulsfrekvens kan visas med staplar eller vågform
 • Visning av perfusionsindex PI (pulsstyrka)
 • 7 olika presentationer
 • Automatisk avstängning efter ca 8 sekunder
 • Display av batteristatusen
 • Bärband medföljer
 • Certifierad medicinteknisk produkt

Har du sett det här?

AH 661

Luftfuktare

AH 670

Luftfuktare

HG 100

Digital termo-/hygrometer

AD 625

Doftspridare

IN 530

Inhalator