BW 315

Blodtrycksmätare för handleden

Artikelnummer: 51072

BW 315

Blodtrycksmätare för handleden

Artikelnummer: 51072
CE/EMC Försäkran om överensstämmelse
Bruksanvisning
Support

Extra stor, lättläst display

Blodtrycksmätare BW 315 för handleden är en certifierad medicinteknisk produkt som ger mycket exakta mätvärden. Den har en stor lättläst display som visar värdena för systoliskt, diastoliskt blodtryck och puls samt datum och tid. Vid störning på hjärtrytmen larmar den inbyggda displayen om att hjärtslagen är oregelbundna. Dessutom grupperas alla mätvärden med hjälp av en färgskala som ser ut som ett trafikljus. Apparaten har en extra stor handledsmanschett för en handledsomkrets på 12,5 – 21,5 cm.

BW 315 – Vår bästsäljare

  • Exakt blodtrycksmätning vid handleden
  • Visning av oregelbundna hjärtslag
  • 120 lagringsplatser var för 2 användare
  • Extra stor, lättläst display
  • Display: Systoliskt och diastoliskt blodtryck, puls, Datum, klockslag
  • Klassificering av mätvärdena med färgskala enligt trafikljusmodell
  • Uträkning av genomsnittsvärdet av de sista 3 lagrade värdena
  • Display av batteristatusen
  • Extra stor handledsmanschett för ett handledsomfång på 12,5 – 21,5 cm
  • Certifierad medicinteknisk produkt

Har du sett det här?

BW 335

Blodtrycksmätare för handleden

BU 514

Blodtrycksmätare för överarmen

BU 542 connect

Blodtrycksmätare för överarmen

BU 535 voice

Blodtrycksmätare för överarmen

PM 100

Pulsoximeter